سرمقاله نوامبر ۲۰۲۲ – طولانی ترین انقلاب دنیا

نویسنده: شهرداد خبیر

شهرداد خبیر

در این لحظات تاریخی که ملت شریف ایران با انسجام و یکدلی بر علیه رژیم اسلامی در ایران و تمام جهان یک صدا برای سرنگونی این نظام غیر مردمی به پا خواسته اند، وقت آن رسیده که با آنچه فرهنگ ایران زمین را برای 1401 سال به گروگان گرفته است برخورد قاطع شود و دیگر اجازه ندهیم که این نوع حکومتهای مذهبی در ایران پایه ای داشته باشند و مردم ایران بر اصول دمکراسی و احترام متقابل به یکدیگر و با همیاری طوایف و اقوام مختلف ایرانی، اساس ایران نوین را پایه ریزی کنند.

انقلاب مشروطه بر اساس افکار آزادی خواهی و اصول حکومت ملی بر پایه ی نظام قانونی در زمانی رقم خورد که سلطه بیگانگان بخصوص انگلیس و روسیه در ایران رواج بی عدالتی، فقر و ناامنی را به اوج رسانده بودند و این باعث شد که مردم مبارز ایران را بر علیه حکومت استبدادی قاجار، به میدان آورد. مشروطیت، مقامات حکومتی را تابع محدودیت های قانونی می کرد و اجازه نمی داد که هر آنچه می پسندند را انجام دهند و هر شخصی در حکومت باید به محدودیت های قدرت و روند اساسی احترام می گذاشت که معنای آن حکومت بر مبنای قانون است. 

انقلاب مشروطه در سال 1357 خورشیدی با روی کار آمدن روحانیون در ایران به پایان رسید. گرچه نقش روحانیت در انقلاب مشروطیت کاملا مشهود بود ولی اقتدارگرایی، بنیاد گرایی، انحصار طلبی و استبداد ورزی با افکار ارتجایی، پس از گذشت بالغ بر یک قرن و بخصوص بعد از خروج شاهنشاه آریامهر در سال 57، همواره ثابت کرده که روحانیون به آزادی فردی، عدالت و حاکمیت قانون که حقوق اساسی یک ملت را تشکیل می دهند معتقد نبوده و همواره سنگلاخی در مسیر دمکراسی و آزادی انسانها در طول تاریخ ایران بوده اند. 

  شجریان: سروش مردم، فردوسی موسیقی ایران – قسمت بیست و یکم

دگماتیزم و تندروی در بعضی مذاهب توسط روحانیون، بدون لایق دانستن ارزشهای انسانی، همواره مسیر بشریت را به تاریکی، ظلمت، غرور بیجا، خرافات، بی سوادی و استبداد کشانده تا جایی که “نه خود به بهشت راه می یابند و نه اجازه می دهند که کسی راه  به بهشت موعود را پیدا کند.” هر شخصی با چند سال آموزش درسی درست، متوجه می شود که خلقت بر اساس علم و حکمت است و در جهان نظمی خاص همه چیز را بهم مرتبط کرده و آشفتگی و هرج و مرج و آنارشی، زاییده ی خرافاتی افرادی است که توان درک از خلقت و کائنات را نداشته و همواره در زوال عقلی افکار محتوم به شکست خود را به دیگران تحمیل می کنند. 

وجدان پاک زنده ی ایرانیان (وجدان: جایی که هر انسانی خدای خود را می شناسد) در مدت حکومت این رژیم کاملا به این اصل آگاه شد که مذهب یا مذاهب قصد نشان دادن راهی را دارند که مقصد آنرا خود بلد نیستند چگونه به آن برسند.

بعد از ورود این افراد مزدور توسط بیگانگان به ایران با شکوه ما، این رژیم با جنگ با عراق، کمر به نابودی اصالت تازه نو نهال رگ میهن پرستی درون جوانان ایرانی را کرد که به فرهنگ باستانی و اصالت محبت و هوشمند ایرانی زنده شده بودند و با کشتار وحشیانه مردم و مسئولانی که قصد محافظت از ایران و ناموس ایرانی را داشتند حکومت خود را با ترس و وحشت در دل مردم اساس دادند. در جنگ ایران و عراق، من اخبار کشتار نوجوانانی که برای نبرد و حفظ میهن از دشمن به منطقه فرستاده شده بودند را داشتم که به عنوان سینه خیز رفتن از زیر سیم خاردار آنان را از پشت با گلوله می کشتند و بعد از تحویل جسد آنان، به خانواده هایشان می گفتند که در جنگ کشته شده اند. دروغ و ایجاد ترس اساس این رژیم توخالیست که بدست بیگانگان بر ایران و ایرانی سوار شده است و از کسانی که به آنها باورشان شده بود استفاده کرده که مقاصد شوم خود که نفرت از ایرانی است را به اجرا بگذارند. 

  استاد اردشیر کامکار - نوازنده و موسیقیدان

آنچه که ما مردم ایران، بخصوص در 43 سال گذشته در ایران شاهد بودیم گذر از محبت، ارزشهای خانوادگی و عدالت برای همه و تبدیل آن به دوران سیاه و پلیدی بدون هیچ امیدی به آینده بوده است و هیچ انسان آزاده ای توان قبول این همه نفرت به هموطن و همسایه خود را نمی تواند داشته باشد غیر از طرفداران دگماتیزم به اعتقادات غیر انسانی و غیر خدایی.  

ما ایرانیها هیچوقت نبایستی از این حقیقت دور شویم که عاملان برقراری رژیم اسلامی در ایران چه کسانی بودند و چرا تا کنون نگذاشته اند که مردم آزادیخواه ایران ظرف 43 سال گذشته دوباره پا گرفته و به قدرت بیایند. همه از تبانی کشورهایی مانند انگلیس، امریکا به سرکردگی کارتر، آلمان و فرانسه در کنفرانس گوادالوپ برای عوض کردن نظام شاهنشاهی در ایران آگاه هستیم ولی آنچه که به جایگزینی شاهنشاه آریامهر انتخاب شد از عمق نفرت انگلیس به ایران و ایرانی نشأت گرفته شده بطوری که با درک از مذهب اسلام توانست قرنها و تاکنون بر ایران حکومت کنند که سرمایه و گنجینه های ایرانیان را به تاراج ببرند.

عزیزان، انتخاب برای آینده ایران بایستی با ایرانی باشد و اولین راه برای جلوگیری از تکرار تاریخ، ریشه کن کردن خرافات مذهبی است که بدون آن، انگلیس و همدستانشان دیگر توان روبرویی با استدلال و هوش ایرانی را نخواهند داشت و با به دست گرفتن امور با عشق به مردم و میهن خدادادی ما، باری دیگر اساس فرهنگ نوین ایرانی را به عنوان نمونه ای مقتدر و مردمی برای تمام جهانیان به تماشا بگذاریم. 

  برگهایی از تاریخ: به مناسبت 100 سالگی کودتای رضاشاه؛ از رضا خان به رضا شاه – از احمدشاه به احمد خان - قسمت چهارم

جنبشهایی را که ما در حال حاضر در تمامی جهان شاهد آن هستیم، به نوعی خواستار برگرداندن مردم به اصالت انسانی خود هستند و حرکتی برای زنده کردن وجدان انسانها و تشخیص گونه های تلقینی هالیوودی و غیر انسانی زمامداران و پی بردن به حقیقت و اجتناب از ناپاکی درونی است. 

دو دستگی های سیاسی شدید در آمریکا و تغییر جدید بزرگ در حکومت ایتالیا و حضور پر قدرت اعتراظات در فرانسه و سایر کشورها برای خروج از اتحادیه اروپا ندایی از تشنگی بشریت برای آزادی است که از هر گونه بردگی رها شده و آینده کشور خود را اصالتا دوباره بدست گرفته باشند.

– اگر مذهب و یا مرامی اجازه ی دروغ گفتن را می دهد، راه برای دزدان ساده می شود. 

– اگر مذهب و یا مرامی اجازه ی داشتن چندین زن و کنیز را می دهد، بنای خانواده و محبت به یکدیگر را بخاطر شهواترانی نابود می کند.  

– اگر مذهب و یا مرامی اجازه قتل می دهد، پس هر کسی می تواند هدف باشد.

روحانیون و زمامداران کنونی رژیم اسلامی، حقیقتا تمامی احکام اسلامی را در ایران به اجرا گذاشته اند و ایرانیان را به مذهب اسلام کاملا آشنا کرده اند. ما باید از تاریخ یاد بگیریم که حضور دوباره روحانیون غیر از آنچه را که تاکنون دیده ایم نخواهد بود و اجازه ی ورود این مذهب و روحانیون آن در حکومت آینده ایران، می تواند بزرگترین تکرار اشتباه ایرانیان باشد.

پاینده باد ایران و زنده باد انقلاب 2581!

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان