منتخب ماهنامه پیام جوان

شهرت در حمام


نویسنده: بیژن باغبانی قدیمی های محله جورآباد سنندج، حتماً نانوایی«تقربی» را در یکی از شــاهکوچه های خیابان ۱۷ شــهریور به یاد دارنــد. نانوایی نان لــواش که گرداننــدگان …

آندره ساخاروف: وجدان بیدار شوروی – داستان «زاهد» و «روباه»!


آندره ساخاروف را «پدر» بمب اتم و «وجدان» اتحاد شوروی می نامیدند. او دانشمندی بود که مورد احترام زیاد مقامات شوروی قرار داشت ولی بعد مورد انتقاد …

قانون شفا – حقیقت تکان دهنده درباره شفا


می توانید بی درنگ برای شــفای ناخوشی های خویشتن محبــت تولید کنید. این تمرین را بــه عادت روزانه خود بدل کنید. هر روز آرام در ســکوت بنشینید …

سقوط بهشت – قسمت اول


روز او در ساعت 7 بامداد با یک ضربه به درب اتاق خواب در کاخ نیاوران آغاز می شــد، کاخی در شمال تهران که محل زندگی و …

لوطی ها


لوطی ها را پاتوق دار، بی باک، شورشی، حریف، شوخ، رند، غلامباره، قمارباز، شراب خواره، مطرب، دلقک، به تاراج برنده، هرزه کار، شلتاق، بد سلک، حقه باز، …

یادنامه های نصرت اله نوح


ورود به تهران و آشنایی با گروههای سیاسی خانه ای که ما در آن زندگی می کردیم و من در آن تولد یافتم خانه ایست که پدر …

مجموعه شعر و طنز خلیل جوادی


جزّ جگــر  آخر چقدر سنگ دل و سخت باوری انصاف نیست اشک مرا در بیاوری این اشکها چقدر می ارزند پیش تو دُردانه را چرا به پشیزی …

شروع کار هنرستان موسیقی ملی با استاد روح الله خالقی


نویسنده و پژوهشگر: علی تیموری در تاریخ اول شهریور ماه 1328 شمسی روح الله خالقی طی حکم وزارتی بنا به پیشنها اداره کل نگارش از طرف وزیر …

سفر به استانبول


نویسنده و عکس : شهرداد خبیر در پی سیاست معرفی آثار باستانی و آشنایی با ارزشهای فرهنگی ترکیه، ترکیش ایرلاینز توری به مدت 2 روز در شهر …