آتش سوزی یک ساختمان مسکونی ۶ طبقه در سن فرنسیسکو

ساختمانی 6 طبقه در سن فرنسیسکو روز شنبه دچار صانحه آتش سوزی شد.

اداره آتش نشانی سن فرنسیسکو در حدود ساعت 6:30 صبح: دود از ساختمان Sierra Madre بلند میشد و آتش سوزی در Leavenworth Street اتفاق افتاد.

حدود 20 مستاجر باید از ساختمان نجات داده میشدند و بعضی از ان ها بعد از نجات، نیاز به مراقبت های پزشکی نیز داشتند. از 49 واحد در این ساختمان، حدود 44 واحد مستاجر نشین بود.

این حادثه 15 زخمی به همراه داشت، بعضی از آن ها باید به بیمارستان منتقل میشدند. حتی یکی از افسران پلیس هم به بیمارستان منتقل شد. اما هیچ کدام از افراد زخمی شده، دارای جراحات خطرناکی نیستند. آتش نشانان حدود 8 سگ هم از این حادثه نجات داد.

این آتش سوزی 16 اجاره نشین را بی خانمان کرد.

یکی از آن ها به یکی از گزارشگرهای KTVU (James Torrez) گفت: وقتی او و خانواده اش درب آپارتمانشان را باز کردند متوجه شدند که دود در همه جا پیچیده بود؛ آن ها نمیتوانستند نفس بکشند. او نگران خانواده اش بود که در خانه گیر افتاده بودند، اما آن ها با سلامتی توانستند از اپارتمان خارج شوند.

هیچ دلیلی از آتش سوزی فعلا مشخص نشده است.

  ادارات پلیس بی اریا با بحران کارکنان روبرو هستند

دیدگاهتان را بنویسید

همراهان پیام جوان