چگونه Bay Area می تواند در میان تسلط طالبان به افغانستان کمک کند؟

پیام جوان: به گزارش کرون۴، بحران پناهدنگان در افغانستان با رشد طالبان در خاک این کشور، در حال افزایش است.

ده ها هزار افغان در حال تکاپو برای ترک کشورشان هستند، زیرا افغان ها (به ویژه زنان و کودکان) از بازگشت بنیادگرایی اسلامی در دوره طالبان می ترسند.

چندین راه برای کمک رساندن به افغانستان وجود دارد، از پخش کردن اطلاعات تا کمک مالی به ارگان ها. هیچ محدودیتی در مورد حمایت از کسانی که به شدت به کمک نیاز دارند، وجود ندارد.

پخش کردن اطلاعات (آگاهی)

بسیار ساده است، پخش کردن اطلاعات وآگاهی واقعا اولین قدم برای کمک به دیگران در شرایط بحرانی است. اما باید اطمینان حاصل کنید که اطلاعاتتان دقیق و معتبر هستند.

اعترضات محلی

به دنبال اعتراضات محلی باشید و اطلاعاتتان را به اشتراک بگذارید؛ اگر می‌توانید در این اعتراضات شرکت کنید.

به کاخ سفید ایمیل بزنید!

The International Rescue Committee (کمیته نجات بین المللی) دارای یک فرم ایمیل است که شما می توانید از دولت بایدن درخواست کنید تا اقدامات فوری در این خصوص انجام دهد تا مطمئن شود که افغان ها، راهی برای رسیدن به امنیتشان دارند.

اداره مهاجرت و پناهندگان Lutheran از داوطلبان می‌خواهد تا به پناهندگان کمک کنند. (کمک غذایی، راهنمایی کردن به پناهندگان، تدریس خصوصی و …)

اگر در یکی از مناطق ورود پناهندگان هستید، می توانید داوطلب برای کمک شوید.

همچنین تعدادی سازمان برای کمک به افغان هایی که فرار کرده اند و به دنبال کمک مالی هستند وجود دارد.

لیست این سازمان ها:

Jewish Family & Community Services (East Bay)

International Rescue Committee

Women For Afghan Women

  قانونگذاران کالیفرنیا مرخصی استعلاجی با حقوق کووید را تمدید کردند

Global Giving Afghanistan Emergency Fund

WorldHelp

Child Foundation

Impact Your World

UNHCR

International Refugee Assistance Project

Afghan Journalists Safety Committee

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان