دلایلی که شرکت های بیمه می‌خواهند نرخ ها را در کالیفرنیا افزایش دهند

پیام جوان: به گزارش کی تی وی یو، تغییرات آب و هوایی و تورم چالش هایی را برای صنعت بیمه ی مسکن در کالیفرنیا ایجاد می کند. جان گارامندی، نماینده کنگره، که پیش از این به عنوان کمیسر بیمه ایالت خدمت می کرد، نسبت به خروج شرکت های بیمه و افزایش نرخ ها بدون توجیه کافی ابراز نگرانی کرد.

گرامندی از ریکاردو لارا، کمیسر فعلی بیمه انتقاد کرد و مدعی شد که او اختیارات نظارتی را به شرکت های بیمه واگذار می کند. به گفته گارامندی، این امر پیامدهای منفی برای مصرف کنندگان در کالیفرنیا در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت.

شرکت های بیمه به دلیل افزایش خطر آتش سوزی های مخرب جنگلی در ارائه پوشش مردد هستند. گروه حمایت از مصرف کننده United Policy Holders، به رهبری مدیر اجرایی امی باخ، تاکید کرد که شرکت های بیمه خواهان مدل های پیش بینی آب و هوا و توانایی انتقال هزینه های فزاینده به مصرف کنندگان قبل از ازسرگیری فروش بیمه در کالیفرنیا هستند.

باخ بر نیاز به شفافیت تاکید کرد و خواستار برگزاری جلسات عمومی و نظرات قبل از تصویب هرگونه افزایش نرخ شد. هدف قانونگذاران اولویت دادن به حمایت از مصرف کننده بر منافع شرکت ها است.

گرامندی تاکید کرد: شرکت های بیمه اگر می خواهند در کالیفرنیا فعالیت کنند باید قوانین را رعایت کنند. او بر اهمیت به اشتراک گذاری خطر و اطمینان از در دسترس بودن بیمه برای همه کالیفرنیایی ها، به ویژه در مناطق مستعد آتش سوزی تاکید کرد.

وزارت بیمه کالیفرنیا در نظر دارد تغییرات قانونی را برای افزایش دسترسی به بیمه در مناطق مستعد آتش سوزی پیشنهاد کند. انتظار می رود استراتژی پیشنهادی تا سال آینده معرفی شود.

  پلیس اوکلند به دنبال نوجوان فراری از خانه

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان