هشدارهای تخلیه شهرستان سانتا کلارا در جنوب گیلروی گسترش یافت

پیام جوان: به گزارش ان بی سی بی اریا، شهرستان سانتا کلارا هشدارهای تخلیه موجود را به ساکنان مناطق خیابان بلومفیلد در جنوب گیلروی گسترش داد.

مقامات گفتند که منطقه تخلیه جدید شامل خیابان بلومفیلد بین بزرگراه 25 و بزرگراه 152 و جنوب بلومفیلد تا خط شهرستان است.

مناطق هشدار تخلیه به دلیل خطر ادامه نفوذ آب به قسمت‌های جدید گسترش یافته است.

هشدار تخلیه به این معنی است که ساکنان باید حیوانات خانگی، وسایل شخصی، اسناد مهم، داروهای تجویزی، لباس، غذاهای فاسد نشدنی، آب، باتری های اضافی، چراغ قوه و شارژر تلفن را جمع آوری و آماده تخلیه به مکان امن باشند.

باشگاه سن مارتین لیونز در خیابان مورفی 12415 در سن مارتین برای اعضای جامعه آواره شده توسط طوفان زمستانی باز است. پناهگاه در دسترس است و از همه حیوانات خدمات پذیر استقبال می شود.

  پزشک سن حوزه، با 5 مورد تجاوز جنسی شامل 3 قربانی مواجه است

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان