چرا برخی از فروشگاه‌های استارباکس در بی‌اریا به طور موقت بسته هستند

پیام جوان: به گزارش کرون 4، چندین فروشگاه استارباکس در سرتاسر بی‌اریا ساعت کاریشان را به صورت موقت تغییر داده‌اند!

یک خانم که در آرایشگاهی در همسایگی یک Starbucks در Walnut Creek کار می‌کند، می‌گوید که این Starbucks از روز دوشنبه تعطیل شده است.

در طول روز مردم زیادی به Starbucks نزدیک Treat Boulevard در North Main رفتند و با سردرگمی به پنجره مغازه نگاه می‌کردند.

طبق بیانیه‌ای که Starbucks منتشر کرده، دلیل این بسته شدن را، به خاطر کمبود (موقت) پرسنل اعلام کرده است. Starbucks با کاهش ساعت کاری اطمینان حاصل می‌کند که سلامت و رفاه پرسنل در اولویت قرار دارد و نیروهای باقی مانده بیش از اندازه کار نمی‌کنند.

شما از طریق Starbucks Locator (چه از طریق وبسایت و چه از طریق اپ) می‌توانید ساعت کاری هر Starbucks را بررسی کنید.

  کاهش استخدام در کالیفرنیا در ماه سپتامبر؛ نرخ بیکاری 7.5 درصد

دیدگاهتان را بنویسید

همراهان پیام جوان