چین درصدد ساخت پایگاهی تحقیقاتی روی ماه است

چین درصدد ساخت پایگاهی تحقیقاتی روی ماه است

خبرگزاری دولتی چینی شین‌هوآ به‌تازگی گزارش داد که پکن قصد دارد کاوشگری با مأموریت انسانی به ماه ارسال کند و در دهه‌ی آینده پایگاهی تحقیقاتی در آنجا بسازد.

Read more here:: چین درصدد ساخت پایگاهی تحقیقاتی روی ماه است

  بازیکن استقلال خوزستان از اندونزی پیشنهاد دارد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان