چگونه کارآفرینان داخل سازمانی را تشخیص دهیم؟

چگونه کارآفرینان داخل سازمانی را تشخیص دهیم؟

کارآفرینان سازمانی، کارمندان بااستعداد شرکت یا سازمان هستند که با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه‌ی خود کسب‌وکار را رشد می‌دهند.

Read more here:: چگونه کارآفرینان داخل سازمانی را تشخیص دهیم؟

  Former Bush DOJ official says GOP call for Don Jr. to testify is 'intriguing'

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان