چگونه درباره مسائل اخلاقی تصمیم‌‌گیری می‌‌کنیم؟

چگونه درباره مسائل اخلاقی تصمیم‌‌گیری می‌‌کنیم؟

نتایج مطالعه‌‌ای تأمل‌‌برانگیز نشان می‌‌دهد گاهی تصمیم‌‌گیری‌‌های اخلاقی ما واقعا متاثر از منافع و شرایطی هستند که با آن مواجه هستیم.

Read more here:: چگونه درباره مسائل اخلاقی تصمیم‌‌گیری می‌‌کنیم؟

  کسب سهمیه جهانی و انتخابی المپیک شنا؛ انصاری در ۵۰ متر پروانه نقره گرفت

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان