پرسپولیس در چه صورتی فرداشب قهرمان می‌شود؟

پرسپولیس در یک حالت قطعا فردا شب قهرمان می‌شود و در یک حالت هم قهرمانی‌اش هر چند که روی کاغذ قطعی نمی‌شود، ولی رسیدن به این تیم بعید است.

Read more here:: پرسپولیس در چه صورتی فرداشب قهرمان می‌شود؟

  آمار کلی جان‌باختگان زلزله ترکیه و سوریه تا بامداد جمعه ۲۱ بهمن به بیش از ۲۱ هزار تن رسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان