وقتی شهرداری آبادان، ساختمان آتش نشانی را می‌فروشد!