• Home
  • >
  • تکنولوژی
  • >
  • هوش مصنوعی با بررسی سیگنال‌های مغزی چهره‌های جذاب خلق می‌کند

هوش مصنوعی با بررسی سیگنال‌های مغزی چهره‌های جذاب خلق می‌کند

به نقل از نیواطلس، الگوریتم مذکور با بررسی سیگنال‌های مغزی افراد درک می‌کند که اکثر اشخاص چه چهره‌هایی را جذاب و زیبا تلقی می‌کنند و بر همین اساس چهره‌هایی می‌آفریند که از نظر عموم مردم جذاب و زیبا باشند.

این سیستم با دریافت تصاویر هزاران نفر و بررسی واکنش مغز انسان نسبت به این تصاویر توانست در مورد میزان جذابیت عمومی آنها به جمع بندی برسد. هر یک از این تصاویر بر روی یک نمایشگر رایانه‌ای به حدود ۳۰ نفر نشان داده شدند و زمانی که بررسی سیگنال‌های مغزی نشان می‌داد فردی یک تصویر را جذاب می‌داند از وی خواسته می‌شد تا با دقت بیشتری به آن تصویر نگاه کند. در این شرایط جزئیات سیگنال‌های مغزی هر فرد در زمان مشاهده تصاویر یادشده با استفاده از فناوری الکتروانسفالوگرافی ضبط می‌شد.

سیستم هوش مصنوعی یادشده از این طریق به یک جمع بندی در مورد ویژگی‌های چهره‌های جذاب می‌رسد و در نهایت بر همان اساس تصاویر تازه‌ای خلق می‌کند. سپس برای کسب اطمینان از کارایی این هوش مصنوعی تصاویر خلق شده مجدداً به افراد مختلفی نشان داده شدند و مشخص شد دقت هوش مصنوعی مذکور در خلق تصاویر جذاب ۸۷ درصد بوده است.

  ادامه دورکاری کارمندان مایکروسافت تا فروکش کردن موج پاندمی کرونا

دیدگاهتان را بنویسید

آرشیو مقالات پیام جوان

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter Payam Javan

همراهان پیام جوان