مسدود کردن ۳۰۰۰ سیم کارت بی‌نام و نشان

Read more here:: مسدود کردن ۳۰۰۰ سیم کارت بی‌نام و نشان

  بلینکن: آینده ایران اساساً به مردم ایران، آرمان‌هایشان، خواسته‌هایشان و نیازهای آینده کشورشان مربوط می‌شود

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان