مردم از سلامت آب شرب مطمئن باشند

فرماندار قروه گفت: در جریان مسمومیت اتفاق افتاده، آب شرب شهرستان آلوده نبوده و سلامت لازم را دارد.

Read more here:: مردم از سلامت آب شرب مطمئن باشند

  تداوم بازداشت سجاد شهرابی با وجود تأمین وثیقه یک میلیارد تومانی

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان