فتاحی:‌ نمی‌توانیم جام را زودتر از هفته سی‌ام بدهیم

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: بر اساس آئین‌نامه باید جام را هفته سی‌ام بدهیم مگر اینکه قهرمانی زودتر از موعد مسجل شود.

Read more here:: فتاحی:‌ نمی‌توانیم جام را زودتر از هفته سی‌ام بدهیم

  جام جهانی سنگنوردی چونگ‌کینگ چین؛ کسب رتبه پنجم علیپور در ماده سرعت

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان