صاعقه چگونه باعث مرگ انسان می‌شود؟/ توصیه‌های ایمنی

Read more here:: صاعقه چگونه باعث مرگ انسان می‌شود؟/ توصیه‌های ایمنی

  اعتراض و تجمع گروهی از ایرانیان مقابل دفتر یونیسف در وین

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان