سازمان خصوصی سازی: برگه‌های سهام عدالت ارزشی ندارند

هشت سال بعد از شروع طرح سهام عدالت، علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید که برگه هایی در دست مردم است “برگه ثبت نام و فاقد ارزش است”. بیشتر از ۴۴ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به این طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است.

Read more here:: سازمان خصوصی سازی: برگه‌های سهام عدالت ارزشی ندارند

  Hong Kong: Thousands protest against China extradition law

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان