روند افزایش دما در قطب شمال از کنترل خارج شده است

روند افزایش دما در قطب شمال از کنترل خارج شده است

دیگر مهم نیست که چه کاری انجام دهیم، قطب شمال وارد مسیری شده که حاصل آن، دگرگونی چشمگیر این منطقه است.

Read more here:: روند افزایش دما در قطب شمال از کنترل خارج شده است

  ریشی سوناک رسما نخست وزیر بریتانیا شد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان