رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بود

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی سال گذشته نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته منفی ۱.۹ درصد بوده و تورم نیز در مقایسه با سال ۱۳۹۱ به ۳۴.۷ درصد رسیده بود.

Read more here:: رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بود

  You do not have our permission to go to war in Iran,' Paul warns Pompeo

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان