در چه سنی بیش از همیشه خوش‌بین هستیم؟

در چه سنی بیش از همیشه خوش‌بین هستیم؟

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد اکثر افراد معتقدند خوش‌بینی با افزایش سن کاهش می‌یابد، ولی درواقع این‌چنین نیست.

Read more here:: در چه سنی بیش از همیشه خوش‌بین هستیم؟

  برنامه کلی درس رشته "فلسفه رسانه" به تصویب رسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان