شاهزاده رضا پهلوی
ناجی سرزمین ما بیا، رضا شاه بزرگ قرن ما بیا!!
نامت ستاره ای است در بیکران ظلمت شب های مردم ایران
بیا که در موج موج عاطفه ات ای خوب، دلتنگی همیشه ما پاک می شود.
تو از اصالت تاریخی، پاینده همچو قامت البرز!!
مردان با صلابت این سرزمین پاک
مردان دانش و میدان رزم و جنگ
با احترام نام تو را یاد می کنند.
بیا!! که خواب بهشت و چشمه ی کوثر در طلعت نگاه تو تعبیر می شود.
بیا!! ای خوب، ای نجیب، تو پاسدار حرمت انسانی!!
تو آگهی ز راز فرو خفته در ایران، تو واقفی ز هر چه نگفتند در جهان
بیا!! خاک تشنه را سرشار و پر طراوت و پر بار کن
تو می مانی به قامت تاریخ، بیا دست تو نعمتی است در لحظه ی سیاهی که شب را به میهمانی خورشید می برد.
بیا چون رضا شاه بزرگ و چون پدر بزرگوارت
شقاوت و بی رحمی را منسوخ کن
بیا تا خصم های شرمنده و حقیر به پای بوس تو افتند
بیا!! منتظریم که مسیحا نفسی می آید
که از ظهور برکاتش همه کس خرم و شاد می گردند پیوسته اندیشه و بلند همتی
 و سایه ی بی نظریت مستدام
جاوید ایران- زهرا معایر
  Deep Vein Thrombosis

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان