هادی خرسندی

خوانش شعری زیبا از هادی خرسندی

سرخ باشد علف، الاغی گفت

گرگ رد میشد این سخن بشنفت

گفت سبز است علف، نمیدانی

تو که پیوسته در بیایانی

خر بگفتا که میکنم تکرار

که علف سرخ دیده ام بسیار

نه خرک، گرگ گفت با تشدید

سبز باشد علف، چرا تردید

بحث بالا گرفت و دعوا شد

تا که شیر این میانه پیدا شد

داوری خواستند از او خر و گرگ

اینچنین حکم داد شیر بزرگ:

خر به دنبال کار خود برود

گرگ محبوس در قفس بشود!

گفت با شیر گرگ زندانی

سبز باشد علف تو میدانی

این چه حکمیست حضرت سلطان

من به ناحق چرا شدم زندان؟

پاسخ از شیر آمدش آخر

«بابت بحث کردنت با خر»

دیدگاهتان را بنویسید

همراهان پیام جوان

با عضویت در خبرنامه پیام جوان، در ابتدای هر ماه، نسخه الکترونیکی مجله را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید.