بیوگرافی لیزه مایتنر؛ دانشمند گمنام شکافت هسته‌ای

بیوگرافی لیزه مایتنر؛ دانشمند گمنام شکافت هسته‌ای

لیزه مایتنر یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان عصر طلایی فیزیک هسته‌ای بود که نامش عموما در سایه معروفیت دانشمندان مرد به فراموشی سپرده شده است.

Read more here:: بیوگرافی لیزه مایتنر؛ دانشمند گمنام شکافت هسته‌ای

  تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران به‌دلیل نقض حقوق بشر

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان