• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • برای پیروزی در رقابت‌ پرمخاطره، از تصمیم‌گیری سریع اجتناب کنید

برای پیروزی در رقابت‌ پرمخاطره، از تصمیم‌گیری سریع اجتناب کنید

برای پیروزی در رقابت‌ پرمخاطره، از تصمیم‌گیری سریع اجتناب کنید

شرکت‌های امروزی نمی‌توانند منتظر آینده‌ای باثبات بمانند؛ زیرا جوّ حاکم بر بازارهای رقابتی فعلی، با شرایط نامطمئن و ساختارشکنی غیرمنتظره‌ای همراه است.

Read more here:: برای پیروزی در رقابت‌ پرمخاطره، از تصمیم‌گیری سریع اجتناب کنید

  واردات نخستین محموله دام پاکستان با کشتی از چابهار

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان