اینجا نقطه‌ای هست که باید از انسان بودن‌مون شرم کنیم…