• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • انتشار مشخصات پرونده‌های برج باغ‌ها در سامانه شفافیت شهرداری

انتشار مشخصات پرونده‌های برج باغ‌ها در سامانه شفافیت شهرداری

Read more here:: انتشار مشخصات پرونده‌های برج باغ‌ها در سامانه شفافیت شهرداری

  غیبت قلعه‌نویی در نشست خبری بازی با پدیده

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان