• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • افشای‌رقم‌نجومی‌قراردادِشفردرسال‌ِسوم؛اخراج ممنوع!

افشای‌رقم‌نجومی‌قراردادِشفردرسال‌ِسوم؛اخراج ممنوع!

قرارداد سال سوم شفر با باشگاه بسیار مستحکم بسته شده و رقم آن نیز مبلغی در حدود ۱.۲ میلیون دلار (بیش از ۱۵ میلیارد تومان) است که نادیده گرفتن آن می‌تواند تبعات بسیار زیادی برای استقلال در پی داشته باشد.

Read more here:: افشای‌رقم‌نجومی‌قراردادِشفردرسال‌ِسوم؛اخراج ممنوع!

  شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با اکثریت آرا، جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج کرد

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان