تونل گوتارد

افتتاح تونل گوتارد، طولانی ترین تونل جهان