اجازه ندهیم گوشی‌های هوشمند زندگی ما را نابود کنند

اجازه ندهیم گوشی‌های هوشمند زندگی ما را نابود کنند

موفق‌بودن در زندگی یعنی بتوانیم استفاده‌از ابزارهای کمکی را مدیریت کنیم و موفق‌نبودن زمانی اتفاق می‌افتد که آن‌ها زندگی ما را مدیریت کنند.

Read more here:: اجازه ندهیم گوشی‌های هوشمند زندگی ما را نابود کنند

  Connolly threatens to jail Trump officials who won't comply with subpoenas

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان