آیرودینامیک فراری F8 Tributo چگونه عمل می‌کند؟

آیرودینامیک فراری F8 Tributo چگونه عمل می‌کند؟

فراری به‌تازگی، مدل F8 Tributo را رونمایی کرده است. فراری برای افزایش توانایی‌های حرکتی این خودرو اوج مهندسی خود را در بخش آیرودینامیک به کار برده است.

Read more here:: آیرودینامیک فراری F8 Tributo چگونه عمل می‌کند؟

  تجمع شماری از زنان معترض در کابل، در نخستین سالگرد به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شویدهمراهان پیام جوان