آموزش اسکرام؛ قسمت دوم: مزیت‌ها و ارزش‌ها

آموزش اسکرام؛ قسمت دوم: مزیت‌ها و ارزش‌ها

رویکرد اسکرام چگونه سازمان‌ها و مشتری‌ها و تیم‌ها را منتفع می‌کند و ارزش‌های آن چگونه اقدامات اعضای تیم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؟

Read more here:: آموزش اسکرام؛ قسمت دوم: مزیت‌ها و ارزش‌ها

  قیمت طلا بالا ماند

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان